Medlemspriser

Kontingent 600 kr. Giver mulighed for træning på alle hold i hele sæsonen.
Vidar Seniorhold alene. 350 kr. for hele sæsonen.

Tilmelding

Indmeldelse sker ved indbetaling på konto nr: reg. 9296 nr. 4563542476
eller tilmelding ved fremmøde på holdene.
Mulighed for kontant betaling ( ingen mønter).

Sponsorer