Generalforsamlingen 2020

Denne blev som bekendt ikke afholdt, men formandens beretning kan læses her